Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 10-12 września 2018 roku Gdańsk będzie gospodarzem 26 Konferencji Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)*.

Tegorocznym hasłem przewodnim Konferencji jest „Solidarity, participation and smart action for a better future” (Solidarność, demokracja uczestnicząca i inteligentne działania na rzecz lepszej przyszłości).
 

Program Konferencji obejmuje interesujące panele dyskusyjne oraz warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli wziąć udział w rozważaniach dotyczących aktualnych wyzwań polityczno-społecznych i gospodarczych, przed którymi stoją regiony Morza Bałtyckiego, w tym m.in. zaangażowania młodzieży w inicjatywy obywatelskie, kwestii solidarności międzypokoleniowej, czynników wspierających zrównoważony wzrost oraz gospodarkę cyrkulacyjną, itd.
 
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” poprzez realizowane przez siebie projekty- Smart Blue Regions oraz Let’s Communicate! będzie organizatorem dwóch warsztatów tematycznych: Smart societies – blue growth regions oraz Communicating Baltic Sea Region cooperation as simple as possible – but not simpler.
 
Udział w konferencji jest płatny (150 euro). Wszystkie spotkania odbędą się w języku angielskim.  Rejestracja do 24 sierpnia. Program i szczegóły TUTAJ.
Formularz rejestracyjny – LINK.

 
*Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) reprezentuje  wszystkie regiony Morza Bałtyckiego i skupia się na współpracy m.in. w obszarach: polityki spójności, polityki morskiej, bezpieczeństwa na morzu, rozwoju infrastruktury transportowej, ochrony środowiska, edukacji oraz w ostatnich latach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Organami BSSSC są: doroczne konferencje, przewodniczący, zarząd, grupy robocze (stałe i ad hoc) oraz sekretariat.