Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 10 lutego 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się w Słupsku konferencja: Erasmus + i inne programy dla edukacji, adresowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników bibliotek i poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organów prowadzących i nadzorujących szkoły i placówki oświatowe.

W ramach spotkania zorganizowana zostanie debata nt: możliwości pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych i innych form finansowania projektów dla oświaty. Pytania można nadsyłać na adres e-mail: m.weiland@odn.slupsk.pl

Organizatorem spotkania jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Miejsce: Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7.

Zgłoszenia można dokonać do 5 lutego 2016 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Program konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na temat wydarzenia jest dostępnych na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Zapraszamy do udziału w konferencji.