Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 13 września br. odbyła się konferencja w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, na temat ESFRI and national resarch infrastructures- current challenges from perspective of V4 countries.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Grupy Wyszehradzkiej, Komisji Europejskiej i Biuro Polish Science Contact Agency. Prelegenci omawiali raport z konsultacji w sprawie długoterminowej, zrównoważonej infrastruktury badawczej (Report on the Consultation on Long Term Sustainability of Research Infrastructures), który został opublikowany pod koniec maja br. Strony podkreślały konieczność wprowadzenia w życie szkoleń pracowników poprzez nawiązywanie kontaktów zawodowych, wymianę wiedzy i zdobywanie doświadczeń w nowych krajach i sektorach. Ponadto wskazano potrzebę doskonalenia rozwoju naukowego i większy dostęp do danych.

David Bohmert w imieniu organizacji ESFRI, przedstawił propozycję włączenia obszaru infrastruktury badawczej do Platformy Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) i do Programów Operacyjnych Funduszy Struktualnych i Inwenstycyjnych.

Profesor Marek Stankiewicz, kierownik projektu SOLARIS w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił nowoczesne urządzenie jakim jest synchrotron – SOLARIS. Jest to nowa innowacja w Polsce, dzięki której można przeprowadzić badania, które dotychczas były niedostępne w naszym kraju. Synchrotron pozwala zanalizować materię i poznać jej strukturę. Może być wykorzystywany w dziedzinach takich jak fizyka, chemia, biologia, archeologia, medycyna czy historia sztuki i stanowi ważne przedsięwzięcie dla rozwoju nauki w Polsce. Już od 2017 roku wszyscy zaintersowani naukowcy będą mogli rozpocząć badania, które z pewnością przyczynią się do rozwoju infrastruktury badawczej. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Zwieńczeniem spotkania był panel dyskusyjny, w którym członkowie grupy Wyszechradzkiej podsumowali swoje dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie badań i innowacji. Punktem kuluminacyjnym debaty była wymiana dobrych praktyk pomiędzy regionami.