Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 18-20 czerwca br. odbyła się w Brukseli coroczna konferencja EU Sustainable Energy Week (EUSEW) organizowana przez Komisję Europejską dotycząca zrównoważonej energii, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, dzięki którym założone przez UE priorytety w zakresie Unii Energetycznej przyczynić się mają do zapewnienia czystej, niedrogiej oraz konkurencyjnej energii dla obywateli.

Trzy dni konferencji były wypełnione sesjami tematycznymi, które w większości podkreślały znaczenie regionów i miast w procesie transformacji energetycznej celem osiągnięcia założeń polityki klimatyczno-energetycznej UE. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Kształtowanie przyszłości energetycznej Europy” i dotyczyło przede wszystkim sposobów i dobrych praktyk we wdrażaniu eko-energetycznych rozwiązań w miastach i regionach Europy.

Region PomorskieSesja otwierająca, podczas której obecni byli m.in. Komisarz Miguel Arias Cañete ds. działań w dziedzinie klimatu i energii oraz europoseł Jerzy Buzek z Parlamentu Europejskiego, wyznaczyła kierunek działań, które państwa członkowskie powinny wspólnie podjąć na rzecz polityki energetycznej. Przede wszystkim Unia Europejska powinna stworzyć nową wizję polityki przemysłowej w Europie, zapewnić mieszkania w przystępnych cenach i zadbać o ich nie emisyjność (to przede wszystkim dotyczy Europy Środkowo-Wschodniej), tworzyć miasta wolne od emisji CO2 przede wszystkim poprzez wprowadzenie mobilności elektrycznej, wypracować nową strategię dla obszarów wiejskich – w odniesieniu do zrównoważonej żywności i energii odnawialnej, zniwelować różnicę Wschód-Zachód Europy poprzez zintensyfikowanie dyskusji ze społeczeństwami z Europy Środkowo-Wschodniej, aby wytłumaczyć im, że transformacja energetyczna będzie także ich wygraną.

Jerzy Buzek podczas wystąpienia podkreślił, że jednym z istotniejszych wyzwań transformacji energetycznej w UE jest dyrektywa gazowa, która została przyjęta i ujednoliciła zasady dla gazu pochodzącego spoza krajów UE. Zmierzamy w dobrym kierunku, a działania podejmowane w Brukseli dążą do zintegrowania różnych sektorów celem osiągnięcia konkurencyjnej gospodarki.

Podczas konferencji przedstawiono także założenia Funduszu Innowacji (Innovation Fund), który wspomóc ma projekty w obszarze technologii nowej generacji potrzebnych do transformacji Unii Europejskiej w gospodarkę niskoemisyjną (tzw. demonstration). Fundusz Innowacji ma w założeniu finansować działania na rzecz klimatu w zakresie:

Innowacyjnych technologii i procesów niskoemisyjnych w energochłonnych gałęziach przemysłu, w tym produkty zastępujące produkty o dużej zawartości węgla;

Wychwytywania i wykorzystania węgla (CCU);

Budowania i eksploatacji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS);

Innowacyjnego wytwarzania energii odnawialnej;

Magazynowania energii.
 

Komisja Europejska zamierza rozpocząć pierwsze zaproszenie do składania wniosków w 2020 r. Więcej informacji na temat Funduszu Innowacji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Obecnie dostępne są także nagrania z poszczególnych seminariów na stronie: https://www.eusew.eu/replay-sessions-2019. Zapraszamy do przejrzenia interesujących Państwa sesji!