Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W wydarzeniu udział weźmie ponad 400 przedstawicieli europejskich miast i regionów. Będzie to doskonała okazja do zdobycia wiedzy na temat europejskich narzędzi wsparcia procesów integracyjnych w regionach oraz do wymiany dobrych praktyk w zakresie integracji imigrantów między lokalnymi władzami.

Uczestnicy konferencji zmierzą się z pytaniem „Jak promować integrację imigrantów na poziomie lokalnym z zapewnieniem społecznej spójności?” Podczas paneli tematycznych zostaną poruszone takie kwestie jak:

-zakwaterowanie imigrantów i dostęp do służby zdrowia,

-rozwój lokalnych strategii na rzecz integracji migrantów,

-rola młodzieży w integracji,

-innowacyjne instrumenty finansowe.

Aby dowiedzieć się więcej sprawdź: https://www.eugolocal.eu/

W konferencji udział wezmą przedstawiciele władzy lokalnej i regionalnej z Województwa Pomorskiego.