Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zachęcamy do udziału w regionalnej konferencji „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”, która odbędzie się 4 grudnia br. na Politechnice Gdańskiej.

Organizatorami spotkania są Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości, jakie stwarza udział w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Podczas forum zaprezentowana zostanie propozycja MNiSW dotycząca zasad dofinansowań do wynagrodzeń dla osób realizujących projekty, zmiany mechanizmów oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz pozyskiwania środków z programu Granty na granty. Przedstawione zostaną także zasady aplikowania oraz pierwsze statystyki dotyczące udziału Polski w konkursach programu Horyzont 2020. Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem ewaluatorzy wniosków projektowych oraz kierownicy projektów, którzy z sukcesem aplikowali o środki programów ramowych UE.

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu jedenastu wydarzeń, odbywających się w całym kraju, poświęconych Programowi Ramowemu UE Horyzont 2020.

Rejestracja jest otwarta do dnia 27 listopada do godziny 15.00 i odbywa się poprzez stronę internetową Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Więcej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu.

Program konferencji dostępny jest tutaj.