Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Celem Wspólnego Planu Działania na rzecz poprawy jakości wody i zapobiegania powodziom w Regionie Morza Bałtyckiego, Unii Europejskiej i poza nią jest napędzanie rozwoju gospodarczego poprzez prowadzenie badań i działań innowacyjnych w obszarze monitorowania i zarządzania wodami.

21 kwietnia br. o godz. 10.00 w Biurze Regionalnym Sztokholmu (Stockholm Regional Office, Avenue Marnix 28, Bruksela) odbędzie się wydarzenie inaugurujące Wspólny Plan Działania na rzecz poprawy jakości wody i zapobiegania powodziom w Regionie Morza Bałtyckiego. Oprócz konferencji, podczas której przedstawione zostaną główne założenia Planu (m.in. bezpieczne i przyjazne miasta w Regionie Morza Bałtyckiego, rozwój regionalny a badania nad zwiększaniem konkurencyjności oraz inteligentne specjalizacje) odbędą się również warsztaty dotyczący zarządzania wodami opadowymi w dużych miastach.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji: Anne Paavolainen, Project Manager, Koordynacja 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, Centrum Badań Technologii, Uniwersytet w Turku, Finlandia, E-mail:anne.paavolainen@utu.fi.

Zapraszamy również do przedstawienia podczas warsztatów stosowanych przez Państwa organizacje metod i rozwiązań dotyczących zarządzania wodami opadowymi. W tym celu należy zgłosić się do pani Any Marii Jones z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Hamburgu (Centrum Badań i Transferu, e-mail: anamaria.jones@haw-hamburg.de, tel: +49-40-42875-6075) z krótką prezentacją tematu (maximum 1/2 strony).

Konferencja będzie również transmitowana na żywo pod adresem: http://bsr-jointactionplan.eu