Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Głównym założeniem konferencji jest przedstawienie innowacyjnych metod uatrakcyjnienia oferty uczelni wyższych w Europie. W tym celu specjaliści zaproszeni na wydarzenie podzielą się z uczestnikami informacjami na temat obecnego stanu edukacji uniwersyteckiej, a także stojących przed nią wyzwań związanych z postępującą globalizacją, zwiększającą się konkurencją na rynku edukacyjnym oraz pojawieniem się rynku usług e-learningowych. Eksperci przedstawią działania mające na celu poprawę poziomu edukacji na europejskich uniwersytetach. Celem organizatora, Komisji Europejskiej, jest podjęcie wspólnej dyskusji z partnerami europejskicmi w celu poszukiwania wspólnych rozwiązań edukacyjnych dla całej Unii Europejskiej.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 r. w Brukseli.

Organizator zaprasza do wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w spotkaniu drogą mailową: EAC-UNIVERSITY-BUSINESS-COOPERATION@ec.europa.eu. Ostateczny termin rejestracji upływa dnia 15 października b.r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz jego program można pozyskać tutaj.