Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

13 maja 2013 r. Komitet Regionów (KR) wraz z Europejskim Bakiem Inwestycyjnym (EBI) organizuje konferencję wysokiego szczebla „Inwestowanie w regiony i miasta Europy”.

Spotkanie jest skierowane m.in. do urzędników wysokiego szczebla oraz przedstawicieli banków, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych oraz środowiska akademickiego.  Konferencja będzie platformą wymiany spostrzeżeń na temat obecnej sytuacji finansowej Unii Europejskiej. Zostaną omówione również perspektywy dotyczące długoterminowych inwestycji w europejskich regionach i miastach.

 Termin rejestracji upływa 5 maja 2013r.

 Źródło: http://www.cor.europa.eu/en/news/events/Pages/finance-conference.aspx