Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach wsparcia Flagowych Inicjatyw Mobilna młodzież” oraz „Europejski Program Walki z Ubóstwem, DG ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej organizuje w oparciu o dowody i polityki, w konferencji „Młodzież i integracja społeczna” w dniach 17-18 listopada w sali Madou Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (Place Madou 1) w Brukseli. Przy tej okazji zostanie zaprezentowany i omówiony przegląd polityki „Więcej możliwości, lepszy dostęp i wyższa solidarności dla marginalizowanej młodzieży

Przegląd polityki podsumowuje wyniki badań i kierunki polityki wynikających z pięcu komplementarnych i wzajemnie powiązanych projektów 7. Ramowego Programu badających wykluczenie społeczne młodzieży (np. młodych migrantów, długoterminowe bezrobocie wśród młodzieży lub bezdomność wśród młodych oraz tych objętych pomocą społeczną). Przegląd polityki i konferencja koncentrować się będzą na rozwiązaniem przełamania szklanego sufitu politycznego na poziomie indywidualnym, społecznym i instytucjonalnym.

Naukowcy, zainteresowane strony i decydenci będą omawiać możliwości integracji edukacyjnej i polityki rynku pracy, aktywne społeczeństwo obywatelskie oraz społeczne programy interwencyjne prowadzone w ramach współpracy i partnerstwa sektora publicznego i prywatnego wspieranego przez środki ochrony socjalnej.

Odbędą się odpowiednio trzy sesje tematyczne:

     Szanse dla wykluczonej społecznie młodzieży w celu przezwyciężania wad biograficznych;

     Formalne i nieformalne uczenie się działanien na rzecz integracji i szeroko dostępnej nauki;

     Różne ścieżki przejścia w dorosłość, rodzicielstwo, wejście na rynek pracy i pełną integrację społeczną

Udział w konferencji jest bezpłatny (bez zwrotu kosztów podróży ani kosztów utrzymania), ale wymagana jest rejestracja (chrysoula.kassianidou @ ec.europa.eu – Tel:. +32-2-2990467 – Faks: +32-2 -2979608)
 

Program wydarzenia