Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Program: 

11:00 – 11:15

Czym jest inicjatywa REACT-EU? Opinia Komitetu Regionów w sprawie REACT-EU

– Marszałek Mieczysław Struk, sprawozdawca opinii Pakiet REACT-EU w Europejskim Komitecie Regionów

11:15 – 11:55

REACT-EU – korzyści i zakres wsparcia dla beneficjentów

– Aleksandra Kisielewska i Krzysztof Kasprzyk, Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej, Komisja Europejska

11:55 – 12:15

REACT-EU w województwie pomorskim – potrzeby, szanse i wyzwania

– Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

12:15 – 12:55

Sesja pytań i odpowiedzi

– moderator Marta Czarnecka-Gallas, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” i Team-Europe

Do udziału zapraszamy szczególnie władze samorządowe oraz osoby odpowiedzialne za polityki lokalne w obszarach: ochrony zdrowia, rozwoju i wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, cyfryzacji oraz infrastruktury energetycznej.
Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do poniedziałku 22 lutego. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj: https://tiny.pl/rj8kw

REACT-EU to inicjatywa Unii Europejakiej mająca na celu jak najszybsze uruchomienie inwestycji w celu naprawy skutków pandemii oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienia jej odporności na przyszłe kryzysy. Dodatkowa pomoc dla regionów UE w ramach pakietu REACT-EU wyniesie 47,5 mld euro, z czego alokacja dla Polski to ok. 2 mld EUR. Działania objęte inicjatywą będą kwalifikowały się do finansowania od 1 lutego 2020 r. z mocą wsteczną. Środki finansowe można wykorzystywać do końca 2023 r.
W Polsce według wstępnych założeń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, środki te zostaną przeznaczone na działania w następujących obszarach:

I. sektor zdrowia (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, instytucja odpowiedzialna za wdrażanie: Ministerstwo Zdrowia) – ok. 600 mln EUR;

II. infrastruktura energetyczna (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, instytucja odpowiedzialna za wdrażanie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska) – ok. 400 mln EUR;

III. cyfryzacja – (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) – ok. 300 mln EUR;

IV. wsparcie przedsiębiorstw – granty i fundusz pożyczkowy dla MŚP (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 16 programów regionalnych) – ok. 700 mln EUR.

Zapraszamy do udziału. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 3268 714 lub drogą mailową na adres: spue@pomorskieregion.eu