Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejska Partia Ludowa w Komitecie Regionów organizuje dwudniową debatę dla lokalnych i regionalnych profesjonalistów z szeroko pojętego kręgu mediów (dziennikarzy, edytorów, blogerów) a mającą na celu podkreślenie roli, jaką będą odgrywać media w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Konferencja będzie też doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych z dziennikarzami zajmującymi się tematyką unijną w pozostałych państwach członkowskich. Konferencja poprowadzona zostanie w języku angielskim i odbędzie się w dniach 5-7 listopada b.r. w Brukseli. Komitet Regionów zobowiązuje się do pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania i posiłków po uprzednim zadeklarowaniu uczestnictwa i przesłaniu wypełnionego formularza rejestracji do dnia 20 października 2013 r.

Więcej informacji na temat debaty oraz reguł rejestracji znajdziecie Państwo tutaj.