Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Podczas konferencji przedstawione zostaną rezultaty Programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, jakie udało się osiągnąć podczas wdrażania projektów oraz wpływ zrealizowanych działań na codzienne życie mieszkańców regionów objętych Programem.

Jednocześnie zaprezentowane zostaną perspektywy i działania planowane w programie Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest na stronie Programu www.lt-pl-ru.eu.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o złoszenie uczestnictwa za pośrednictwem fomularza zgłoszeniowego (link poniżej) do 30 listopada 2016 roku. Wspólny Sekretariat Techniczny potwierdzi wybranym uczestnikom udział w konferencji najpóźniej do dnia 3 grudnia 2016 roku.

Wspólny Sekretariat Techniczny zapewnia potwierdzonym uczestnikom 2 noclegi i wyżywienie na miejscu oraz dojazd do Gdańska autokarem – zgodnie z informacjami podanymi w formularzu rejestracyjnym – szczegóły w formularzy zgłoszeniowym.

Organizatorem konferencji jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Warszawie.

Program konferencji