Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zapraszają 13 maja 2013 r. do Gdańska na konferencję poświęconą praktycznym aspektom realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Na spotkaniu omówione zostaną m.in. możliwości realizacji projektów PPP w zakresie termomodernizacji, rewitalizacji, efektywności energetycznej, infrastruktury sportowej oraz budowy i modernizacji dróg lokalnych.

Wydarzenie jest adresowane do przedstawicieli zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, zainteresowanych realizacją projektów w formule PPP. Na spotkaniu zaprezentowane oraz omówione zostaną najistotniejsze kwestie związane z praktyką wdrażania przedsięwzięć typu PPP w wymienionych sektorach. Wszystkie prelekcje w trakcie spotkania będą zawierały case study, zaś uczestnicy będą mieli okazję do zadawania pytań ekspertom oraz wymiany dotychczasowych spostrzeżeń i doświadczeń.

Konferencję otworzą przedstawiciele władz samorządowe: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, którzy przedstawią perspektywy rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na Pomorzu.

Prelekcję skierowaną do przedstawicieli sektora publicznego pn. „PPP jako efektywne narzędzie zarządzania zadaniami publicznymi” przedstawi Bartosz Korbus, dyrektor ds. rozwoju i strategii w Instytucie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Formę współpracy i etapy realizacji projektu dotyczącego rewitalizacji dworca w Sopocie zaprezentują: Bartosz Piotrusiewicz, wiceprezydent miasta Sopotu oraz Adam Meszczyński i Dariusz Bracik, specjaliści zajmujący się projektem ze strony Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej. W pierwszej części konferencji zostanie również poruszony temat funduszy ELENA oraz możliwości wykorzystania środków w ramach inicjatywy JESSICA, która stanowi peryferyjne źródło finansowania projektów w PPP.

Drugą część spotkania rozpocznie Marek Tobiacelli, dyrektor działu efektywności energetycznej Siemens Polska, który omówi przykłady realizacji projektów termomodernizacyjnych w PPP. Igor Kowalczyk, ICT project manager, wskaże sposoby wykonywania zadań publicznych przez podmioty prywatne z branży ICT ramach umowy PPP. Michał Misterski, dyrektor ds. rozwoju rynku i PPP, zaprezentuje, z jakich rozwiązań mogą skorzystać samorządy w kontekście inwestycji związanych z rozwojem dróg lokalnych. Gerard Dębski, adwokat i wspólnik w kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, przedstawi, jak za pomocą projektów PPP związanych ze sportem, rekreacją i turystyką zwiększyć szanse samorządów na efektywną promocję.

Konferencja „PPP w praktyce” odbędzie się w poniedziałek, 13 maja 2013 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Źródło