Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 30 listopada w siedzibie Komitetu Regionów odbyła się konferencja wysokiego szczebla „Przyszłość Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – innowacje i transfer wiedzy”
To ostatnia z cyklu czterech konferencji organizowanych w wyniku ścisłej współpracy szesnastu przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli, Komitetu Regionów oraz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach polskiej Prezydencji.

Celem konferencji było przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z postępem
w realizacji strategii w obszarach związanych z transferem wiedzy i innowacji, jak również podkreślenie znaczenia zintegrowanego podejścia do kwestii finansowania strategii, prezentacja tempa realizacji wybranych projektów flagowych oraz omówienie roli i kształtu strategii makroregionalnych w nowym okresie programowania.

Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania II Dorocznego Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego połączonego z XIII Szczytem Bałtyckim, które odbyło się w dniach 24-26 października br. w Gdańsku.

Wśród mówców pierwszego panelu znaleźli się Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso, Marszałek Województwa Zachodnio – Pomorskiego Olgierd Geblewicz, Komisarz
ds. Polityki Regionalnej Johannes Hahn, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego Tunne Kelam, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, koordynator Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE Piotr Żuber oraz Peter Linde reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo Danii przy UE. W drugiej części konferencji za stołem prezydialnym zasiedli Marek Dutkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, Lennart Svensson – szef biura ds. innowacji
i klastrów z regionu Skane, wicedyrektor Słowackiej Akademii NaukLubomir Faltan, przedstawiciel Rady Regionalnej Północnej Karelii Risto Poutiainen oraz Niels Chresten Andersen z narodowego punktu kontaktowego Danii ds. programu Południowy Bałtyk.

Należy podkreślić, że Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego obejmuje wszystkie szesnaście województw Polski. W ramach Strategii na szczególną uwagę zasługują kwestie związane z osiągnięciem zadowalających efektów w sektorze innowacji i transferu wiedzy oraz możliwość wskazania dobrych praktyk wypracowanych
w  ramach Strategii,
powiedział otwierający konferencję Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodnio-Pomorskiego.

 

Komisarz ds. Polityki Regionalnej Johannes Hahn wyraził wdzięczność, że polskie regiony oraz polska prezydencja potraktowały Strategię poważnie, że istnieje wola kontynuowania działań wdrażanych obecnie w przyszłym okresie programowania Unii Europejskiej. Komisarz zwrócił uwagę na to, że w świetle przeglądu Strategii musi ona angażować wszystkie kraje,
a w szczególności te nie objęte strategią np. Rosję. Strategia w nowym okresie programowania potrzebuje dostosowania  do wymogów Strategii UE 2020. Zdaniem Komisarza szczególnie ważne w zapewnieniu Strategii sukcesu jest dołożenie starań, aby władze lokalne i regionalne odgrywały kluczową rolę w jej wdrażaniu. Dzięki temu ma ona szansę stać się modelem dla innych strategii makroregionalnych.

Danuta HübnerPosłanka do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego wyraziła przekonanie, że kryzys z globalnego punktu widzenia musi w obszarze Morza Bałtyckiego być traktowany jako szansa na restrukturyzację, na wzrost innowacyjności i kreatywności na tym obszarze. Obszar Morza Bałtyckiego posiadający olbrzymi potencjał musi go w pełni wykorzystać np. poprzez inteligentną specjalizację poszczególnych regionów. – Musimy dziś zrozumieć, że innowacje to nie tylko procesy badawcze, to także strategie i  systemy, które są obecne na tym obszarze. Region Morza Bałtyckiego jest stworzony do wykorzystania  swej silnej pozycji, a dzięki wzmacnianiu powiązań możliwe jest aby ten obszar wyszedł z kryzysu wzmocniony dodała.

 

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk  wyraził przekonanie, że Strategia otwiera przed wszystkimi regionami realną szansę na czyste środowisko naturalne, na sprawny system transportowy i energetyczny, na życie w zdrowym i czystym  otoczeniu , na wzrost kreatywności i innowacyjności. Zdaniem przedstawiciela polskich województw rolą Strategii będzie wypracowanie wspólnych schematów systemowych, organizacyjnych i prawnych umożliwiających przekształcenie regionu Bałtyku w obszar inteligentnej specjalizacji. Ma to nastąpić głownie dzięki przełamaniu barier w sferze innowacji i edukacji.

Dopełnieniem wydarzenia był recepcja i koncert szantowy zespołu Qftry, który odbył się
w Atrium Komitetu Regionów.

Więcej o wydarzeniach organizowanych w Brukseli przez przedstawicielstwa polskich regionów na stronie www.polishregions.eu.

 

Autor: Polskie Regiony

 

Galeria >>>