Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

15 czerwca 2012 roku odbędzie się  coroczna konferencja z cyklu Regiony na rzecz zmian gospodarczych. Najbliższa debata poświęcona będzie możliwościom, jakie przed inteligentnymi specjalizacjami otwierają strategie badawcze i innowacyjne. Prelegenci dyskutować będą o wyzwaniach, korzyściach i możliwych ograniczeniach związanych z wdrożeniem inteligentnych uwarunkowań specjalizacyjnych w ramach unijnych funduszy strukturalnych oraz o najkorzystniejszych sposobach dostosowania ich do różnorodnych krajowych i regionalnych norm i kontekstów. 

Program spotkania jest dostępny pod adresem:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/strategies2012/agenda_en.cfm

Formularz zgłoszeniowy: http://event.iservice-europa.eu/registration/rfec

 

Dwa dni wcześniej, tj. 13 czerwca br. Komitet Regionów organizuje siódmą z kolei terytorialną debatę na temat inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie przedstawieniu strategii Europa 2020  oraz dyskusji o celach osiąganych za pomocą współpracy pomiędzy różnymi szczeblami władzy. W szczególności uwaga zwrócona będzie na rosnące bezrobocie. Uczestnicy dyskutować będą z przedstawicielami wszystkich unijnych instytucji, odpowiedzialnych za pobudzanie przedsiębiorczości i walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Wnioski z debaty zaprezentowane zostaną podczas czerwcowego szczytu Rady Europejskiej a także wykorzystane w trzecim sprawozdaniu monitorującym Komitet Regionów.