Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

16-17 września b.r. odbyła się konferencja: Wychowanie przedszkolne w świetle ustawy przedszkolnej, zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współpracy z minister Krystyną Szumilas. W konferencji uczestniczyły przedstawicielstwa samorządów z całej Polski.

W jej czasie pani minister przedstawiła swoje spostrzeżenia na temat wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) w Polsce. Przedstawiła także listę zadań, które powinno się wykonywać na szczeblu rządowym i samorządowym, by edukacja najmłodszych mogła przebiegać harmonijnie i w sposób nowoczesny.

Minister Krystyna Szumilas stwierdziła między innymi, że we wcześniejszym modelu edukacyjnym tylko połowa dzieci w wieku 3 – 5 lat była objęta wychowaniem przedszkolnym. Teraz jest to 70% dzieci w tym wieku i dlatego możliwe jest wprowadzenie podstawowych reform w systemie edukacji wczesnoszkolnej i lepsze dostosowanie metod kształcenia w klasach I-III do możliwości samych dzieci i posiadanej przez nie wiedzy.

Minister podkreśliła również fakt, że środki z budżetu są przekazywane do samorządów, i że to ich zadaniem jest płynne rozdzielenie tych środków tak, by wychowanie przedszkolne było dostępne dla każdej rodziny, czemu sprzyja obniżenie stawki za każdą dodatkową godzinę do złotówki. Drugim, długofalowym celem jest doprowadzenie do upowszechnienia edukacji przedszkolnej i podniesienia jej jakości w całej Polsce.

Minister Szumilas zaapelowała, by samorządy doprowadziły do reorganizacji edukacji przedszkolnej w taki sposób, by zaczęła ona odpowiadać potrzebom i aspiracjom rodziców. Zwróciła szczególną uwagę na planowane zajęcia dodatkowe.

Ponadto, w czasie konferencji zostały poruszone problemy prawne związane z kształtem nowej ustawy przedszkolnej i przedstawione ich rozwiązania praktyczne. Szczególnie wiele czasu poświęcono aspektom finansowania i rozliczania opieki przedszkolnej. Przedstawione zostały również rozwiązania alternatywne i ich realizacja na tle obecnego prawa. Czytaj więcej: http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5608%3Aprzedszkolaore&catid=254%3Aprzedszkola-2011-default&Itemid=317