Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Konferencja wysokiego szczebla „TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów” odbędzie się wponiedziałek 7 listopada w budynku Komitetu Regionów.  To druga z cyklu czterech konferencji organizowanych w wyniku ścisłej współpracy szesnastu przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli, Komitetu Regionów oraz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach polskiej Prezydencji. Partnerem wydarzenia są  również PKP PLK SA oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Jednocześnie to pierwsze wydarzenie organizowane w Brukseli po opublikowaniu przez Komisję Europejską w dniu 19 października br. rewizji wytycznych TEN-T oraz propozycji nowego Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Euroope Facility). Konferencja stanowić będzie zatem forum wymiany pierwszych wrażeń i opinii aktorów różnych szczebli, na co dzień zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie europejskiej polityki transportowej.

Wśród mówców znajdą się przedstawiciele polskiej prezydencji, dyrektorzy generalni Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu,  Środowiska oraz Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów oraz politycy regionalni i eksperci z całej Europy.

Konferencja obejmie trzy panele tematyczne: „Aktywizacja gospodarcza i ekonomiczne aspekty transportu”, „Zarządzanie rozwojem w strefach korytarzy” oraz  „Środowisko i zarządzanie przestrzenią”. Moderatorem dyskusji będzie Dr Wiktor Szydarowski, konsultant oraz menadżer projektu TransBaltic.

 

Celem konferencji jest przedstawienie TEN-T w kontekście rozwoju regionalnego,jak również podkreślenie faktu, iż europejska polityka transportowa ze względu na jej ogromne znaczenie dla zintegrowanego rozwoju zarówno poszczególnych regionów, jak i całego terytorium Unii Europejskiej, nie powinna być traktowana jako polityka sektorowa. Polskie regiony stoją na stanowisku, iż winna ona być połączona z innymi politykami UE, mającymi wpływ na rozwój regionalny.

Wizualnym dopełnieniem wydarzenia będzie wystawa aktualnych map sieci TEN-T, przygotowana przez unijną Agencję Wykonawczą ds. TEN-T.

 

Bruksela, 7 listopada 2011

14.30 – 18.00

Komitet Regionów, Rue Belliard 101

Sala JDE 52 (5. piętro)