Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

7 listopada w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja nt. źródeł finansowania czystej energii. Oprócz tematu przewodniego konferencji poruszono kwestię tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze energetycznym oraz jego wpływu na wzrost gospodarczy.

W konferencji udział wzięli m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Jyrki Katainen, Gubernator Stanu Kalifornia, Jerry Brown oraz Przewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Werner Hoyer. Prelegenci byli zgodni, że dla osiągniecie ambitnych celów zwalczania skutków zmian klimatycznych, potrzebne są znaczne inwestycje w sektorze energetycznym. Podkreślano również potrzebę natychmiastowego wsparcia badań naukowych, innowacyjnych rozwiązań i technologii, a także podniesienia poziomu zaangażowania sektora prywatnego w projekty dotyczące efektywności energetycznej.

W konferencji udział wziął również profesor Jerzy Buzek, który wypowiedział się na temat ram finansowych umożliwiających transformację energetyczną. Wskazał on, że system energetyczny w UE jest w okresie głębokich przemian – aktualnie 30% energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii (OZE), podczas gdy wyznaczony cel to poziom 50%.

Podczas debaty zamykającej konferencję zwrócono uwagę na rolę samorządów lokalnych w promowaniu i upowszechnianiu OZE. Miasta powinny odgrywać kluczową rolę w mobilizacji kapitału niezbędnego do osiągnięcia celów polityki energetycznej UE. To właśnie poziom lokalny powinien mieć uprzywilejowany status w pracach nad zwalczaniem skutków zmian klimatycznych.

Budżet UE będzie katalizatorem dla dalszych zmian. Planuje się na przykład finansowanie w kwocie 21 mld EUR energooszczędnego budownictwa (stare budownictwo pożytkuje 40% wytwarzanej w UE energii). Unijne mechanizmy finansowania będą także kontynuowały wsparcie dla partnerstw publiczno-prywatnych, zawieranych w celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych do środowiska naturalnego. W planach jest również utworzenie platformy wsparcia dla regionów zależnych od węgla.

Warto zaznaczyć, że w latach 1990-2016 zaobserwowano 23% spadek emisji gazów cieplarnianych. W tym czasie gospodarka UE wzrosła o 53%. Jest to niezbity dowód na to, że budowanie wzrostu gospodarczego oraz działania proklimatyczne nie wykluczają siebie nawzajem.

W konferencji uczestniczył również pan Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice i gospodarz najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej w 2018 roku, czyli 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Wystąpienia prelegentów znajdą Państwo na stronie: https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-clean-energy-all-europeans
 

Czysta energia to energia, której produkcja i proces zużycia powoduje minimalną emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Unia Europejska jest światowym liderem w wytwarzaniu czystej energii i będzie się na tej pozycji umacniać. W latach 2021-2030 rocznie na zamknięcie procesu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną przeznaczanych będzie 177 mld euro. Szacuje się również, że kontynuacja polityki inwestowania w czystą energię wykreuje 90 tys. nowych miejsc pracy w UE.

 Źródło zdjęcia: https://twitter.com/Energy4Europe/status/927884099095793665

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku