Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

8 grudnia 2014 r. odbędzie się w Gdańsku z inicjatywy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konferencja „Zawodowcy NA START”. Jej tematem będą wyzwania związane z koniecznością poprawy stanu polskiego szkolnictwa zawodowego. Jak piszą organizatorzy wydarzenia, w ciągu ostatnich kilkunastu lat wizerunek i poziom zawodowego kształcenia uległ znacznemu pogorszeniu, zaś powszechny częsty pogląd panujący w społeczeństwie głosi, że absolwentami szkół zawodowych są uczniowie mniej uzdolnieni i mniej ambitni. Gdańska konferencja – będąca elementem ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP „Roku szkoły zawodowców” – ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytania: jak poprawić jakość i prestiż szkół zawodowych w Polsce? Jak zwiększyć ich popularność wśród absolwentów gimnazjów i ich rodziców? Jest to szczególnie istotne w kontekście wagi kształcenia zawodowego dla przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej.

Wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele władz lokalnych, osoby z sektora oświaty i biznesu, a więc dwóch obszarów, których współpraca jest w kontekście omawianej tematyki pożądana i niezbędna. Po konferencji przewidziane są warsztaty dla uczestników dotyczące programów „Erasmus+” i „Europass”.

Zgłoszenia na wydarzenie, które odbędzie się w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, przyjmowane będą do 1 grudnia. Dla osób niemogących wziąć w nim udziału przewidziana jest transmisja on-line. Wszelkie informacje i szczegółowy program dostępne są na stronie internetowej konferencji.