Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Data: 30 listopada 2011, godz.: 13.00 – 16.30, Miejsce: Komitet Regionów, sala JDE 52; Przyjęcie: 16.30 – 19.00 Atrium, 5 piętro

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego przedstawiona przez Komisję Europejską w 2009 r. jest pierwszym przykładem skoordynowanego podejścia do zrównoważonego rozwoju makroregionów w Unii Europejskiej. Pierwszy przegląd i kolejna aktualizacja strategii planu działania odbędzie się w tym roku. Działania te odzwierciedlają bezpośrednio polskie priorytety Prezydencji.

Problematyka regionu Morza Bałtyckiego będzie także opracowywana podczas duńskiego przewodnictwa w pierwszej połowie 2012 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że druga Makroregionalna strategia (np.Strategia UE dla regionu Dunaju) została przyjęta dnia 9 grudnia 2010 r. oraz fakt, iż wdrożenie Strategii Bałtyckiej będzie miało znaczący wpływ na potencjalne nowe strategie, konferencja na temat EUSBSR, będzie istotnia nie tylko dla interesów regionu basenu Morza Bałtyckiego, ale także dla regionów nowo utworzonych i przyszłych makroregionów.

Celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z postępem w realizacji strategii w obszarach związanych z transferem wiedzy i innowacji. Celem konferencji jest także podkreślenie znaczenia zintegrowanego podejścia do kwestii finansowania strategii, prezentacji tempa realizacji wybranych projektów flagowych oraz do omówienia roli i kształtu Makroregionalnych strategii w nowym okresie programowania. Wydarzenie to będzie również stanowić platformę dla dyskusji na temat zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w procesie wdrażania, co jest warunkiem powodzenia strategii. Wśród zaproszonych gości będzie można znaleźć przedstawicieli instytucji UE, krajów i regionów europejskich, jak również przedstawicieli organizacji bałtyckich.

Konferencja zakończy się bankietem przy akompaniamencie zespołu szantowego „Qftry”.

Program konferencji do pobrania.

Formularz rejestracji: http://polishregions.eu/rejestracja