Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wstępne wyniki publicznych konsultacji w sprawie zmiany czasu w Europie.    

Według wyników konsultacji przeprowadzonych przez Komisję Europejską aż 84% respondentów zadeklarowało chęć zrezygnowania ze zmiany czasu w Europie. W konsultacjach trwających od 4 lipca do 16 sierpnia wzięło udział 4,6 milionów ankietowanych z 28 państw członkowskich. Jeszcze nigdy w historii przeprowadzonych konsultacji przez Komisję respondenci tak licznie nie brali udziału w publicznych konsultacjach.

Respondenci odpowiadali na pytania odnośnie zmiany czasu wypełniając ankietę internetową przygotowaną przez Komisję. Celem było poznanie opinii Europejczyków na temat ich doświadczeń związanych ze zmianą czasu, ale także ich stanowiska wobec alternatywnych rozwiązań, tj. zniesienia zmiany czasu dla całej Europy lub pozostanie przy aktualnych ustaleniach. Komisarz ds. transportu skomentowała to wydarzenie: „Miliony Europejczyków skorzystało z naszych konsultacji publicznych, aby dobitnie wyrazić swoją opinię. Przesłanie jest jasne: 84 proc. nie chce już przestawiać zegarków. Przejdziemy zatem do działania i przygotujemy wniosek ustawodawczy do Parlamentu Europejskiego i Rady, które następnie wspólnie podejmą decyzję’’.

Głównym powodem przemawiającym za zniesieniem zmiany czasu według respondentów były względy związane z wypadkami drogowymi, negatywnym wpływem na zdrowie czy brakiem oszczędności energii. Dla większości (76%) respondentów przechodzenie z czasu zimowego na letni, i odwrotnie, jest doświadczeniem „negatywnym’’ lub „bardzo negatywnym’’. 

Dalsze kroki

W ciągu najbliższych kilku tygodni ostateczne wyniki konsultacji zostaną opublikowane, a następnie Komisja złoży wniosek do Rady i Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do zmiany obecnych ustaleń dotyczących zmiany czasu.
 

Więcej informacji na temat konsultacji

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

Źródło obrazka