Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komitet Regionów zaprasza do udziału w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości 2015”, którego celem jest wyłonienie najbardziej przyszłościowej wizji miast i regionów w Europie w oparciu o rozwój przedsiębiorczości.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa 31 marca 2014 r.

Formularz zgłoszenia, arkusz informacyjny na temat nagrody, a także bardziej szczegółowe informacje znaleźć można na stronie ERP: www.cor.europa.eu/eer.

Szczegółowych informacji udziela: eer-cdr@cor.europa.eu.