Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przyjmuje nadal zgłoszenia do konkursu na Europejską Stolicę Innowacji – iCapital. Tę nową nagrodę otrzyma miasto, w którym powstaje najlepszy „ekosystem innowacji” łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie i świat biznesu. Jury oceni zarówno inicjatywy i dotychczasowe osiągnięcia kandydujących miast, jak i ich pomysły na zwiększenie innowacyjności w przyszłości. Miasta będą musiały udowodnić, że działają zgodnie z kompleksową strategią, która jest:

innowacyjna – pod względem pojęć, działań i narzędzi

inspirująca – ma na celu mobilizację talentów, dostępnych funduszy i inwestycji oraz zaangażowanie mieszkańców miast w podejmowane działania

zintegrowana – uwzględnia cele strategii „Europa 2020”, czyli inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

interaktywna – służy budowaniu wspólnoty na rzecz innowacyjności w obrębie miasta oraz w relacjach z innymi miastami.

Tremin zgłaszania kandydatów upływa 3 grudnia 2013 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.