Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Transeo – Europejskie Stowarzyszenie Przejęć Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Transeo aisbl, the European Association for SME Transfer) zaprasza do udziału w konkursie. W konkursie zostaną nagrodzone prace poświęcone tematyce kupna i sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs jest skierowany do studentów, naukowców i nauczycieli akademickich. Prace badawcze należy przesłać do 29 listopada 2013 roku.

Główne cele konkursu:

• przyczynić się do zwiększenia świadomości wśród naukowców , że biznes jest istotnym  obszarem badawczym,

• upowszechnić wyniki przeprowadzanych badań naukowych,

• powiązać badania naukowe z rzeczywistością gospodarczą,

• wymiana dobrych praktyk i praca nad rozwiązaniami w kierunku bardziej udanych transferów MŚP w Europie.

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone podczas Konferencji Transeo w marcu 2014 w Belgii. Lista planowanych nagród prezentuje się następująco:

pierwsze miejsce:  nagroda pieniężna w wysokości 2.500 wraz z darmowym uczestnictwem w  Konferencji Transeo 2014 oraz zakwaterowaniem

drugie miejsce : nagroda pieniężna w wysokości 1.250  € wraz z darmowym uczestnictwem w  Konferencji Transeo 2014

trzecie miejsce : nagroda pieniężna w wysokości 750 wraz z darmowym uczestnictwem w  Konferencji Transeo 2014

Prace badawcze powinny skupiać się na tematach związanych z :

• podnoszeniem świadomości na temat roli transferów, przejęć i fuzji w biznesie,

• wsparciem oraz  doradztwem  dla podmiotów sprzedających  i  kupujących,

• wyceną MŚP,

• finansowaniem przejęć.

Więcej informacji o konkursie:

awards@transeo-association.eu

www.transeo-association.eu