Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) to międzynarodowa inicjatywa ukierunkowana na promocję i współpracę najlepszych europejskich festiwali kulturalnych. EFFE powstała, jako wynik wieloletniej współpracy Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali (EFA) z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Komisja Europejska popiera dotychczasowe zaangażowanie EFA w rozwój polityki kulturalnej.
 
Obecnie trwa nabór do pilotażowej edycji programu EFFE Festival Award. Organizatorzy wydarzeń mogą składać aplikacje do 15 grudnia br.
 
Do konkursu mogą zgłaszać się wszystkie wydarzenia kulturalne ukierunkowane na działania artystyczne, zaangażowane w życie społeczności lokalnych i równocześnie w działania na poziomie europejskim lub ogólnoświatowym. Festiwale powinny odbywać się w określonym miejscu i czasie oraz być wydarzeniem długofalowym, obejmującym różnorodne działania.
 
Międzynarodowa komisja konkursowa spośród wszystkich nadesłanych aplikacji wyłoni najciekawsze polskie festiwale, które następnie zostaną włączone w tworzenie Europejskiej Platformy Festiwali Kulturalnych.
 
Polskim koordynatorem akcji jest Narodowe Centrum Kultury.
 
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
 
 
 
Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/