Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komitet Regionów zainicjował konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2016. Każdy region lub miasto UE, w którym są realizowane wybitne, wychodzące w przyszłość strategie przedsiębiorczości, może zgłosić swój udział w konkursie do 16 marca 2015 r. Najbardziej udane, przyszłościowe i obiecujące strategie zostaną nagrodzone, a ich realizacja będzie monitorowana przez dwa kolejne lata.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty UE poniżej szczebla państwa członkowskiego, które mają uprawnienia polityczne i są w stanie zrealizować ogólną wizję przedsiębiorczości. Mogą one obecnie odnosić sukcesy lub borykać się z trudnościami, ale muszą być gotowe wprowadzić zmiany, by rozwinąć swój potencjał przedsiębiorczości.

Konkurs adresowany jest do wspólnot, w tym wspólnot autonomicznych, województw, krajów związkowych, prowincji, powiatów, obszarów metropolitalnych, dużych miast, a także obszarów transgranicznych, takich jak EUWT i euroregiony. Do nadsyłania kandydatur zachęca się zwłaszcza regiony transgraniczne.

Kandydatury do tytułu „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” 2016 wraz z pisemną deklaracją zaangażowania politycznego należy zgłaszać do 16 marca 2015 r. na adres: eer-cdr@cor.europa.eu.

Więcej informacji na http://cor.europa.eu/pl/takepart/eer/Pages/eer.aspx