Ogłaszamy konkurs filmowy pt. "Europejski rok umiejętności" Nagrajcie i prześlijcie krótki film

Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców województwa pomorskiego Europejskiego Roku Umiejętności, ustanowionego przez Unię Europejską w 2023 roku 

Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (3-5 min) promującego Europejski Rok Umiejętności. Prace mogą przedstawiać np.: projekty szkolne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, praktyki zawodowe odbywane przez uczniów, działania w ramach projektów unijnych skierowanych do młodzieży dot. rozwoju kwalifikacji i kompetencji; scenki dotyczące wybranych przez młodzież zawodów i związanych z tym umiejętności, i in. Inspiracją mogą być zakończone niedawno zawody Euroskills2023 w Gdańsku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne: (I miejsce 2000 zł, II miejsce 1200 zł, III miejsce 600zł)

W konkursie mogą brać udział pojedynczy uczniowie/uczennice lub duety uczniów/uczennic ze szkół branżowych, liceów i techników mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Prace prosimy nadsyłać do 27 października 2023 r. na adres: spue@pomorskieregion.eu wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu!