Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Każdego dnia międzynarodowe projekty pomagają regionom Europy Środkowej realizować wspólne cele. Wielu z partnerów utrwala działania i osiągnięcia projektu na filmie. W ramach konkursu filmowego „Film Reel CENTRAL EUROPE” Wspólny Sekretariat Techniczny pragnie zebrać filmy z projektów i udostępnić je szerokiej publiczności zainteresowanej Programem.

Konkurs „Film Reel CENTRAL EUROPE” jest otwarty dla wszystkich projektów Programu dla Europy Środkowej do 20 kwietnia 2013 roku. Wszystkie prace muszą być dostarczone przed tym terminem i zostaną opublikowane na Facebooku i innych internetowych platformach programu. Publiczne głosowanie przez użytkowników zostanie otwarte po publikacji filmów na stronie Facebook Europy Środkowej. Ostatnim dniem głosowania będzie 30 kwietnia 2013 roku.

Najlepsze filmy spośród wybranych przez głosujących zostaną nagrodzone podczas corocznej konferencji Programu dla Europy Środkowej jesienią 2013.

Jak wziąć udział:
• wybierz maksymalnie dwa filmy wideo dotyczące projektu Programu dla Europy Środkowej (CENTRAL EUROPE);
• krótko opisz fabułę (maksymalnie 100 słów);
• wyślij opis filmu oraz link do miejsca gdzie można go pobrać na adres: http://video@central2013.eu;
• zadeklaruj w tym samym e-maillu, że posiadasz wszystkie prawa autorskie i zgadzasz się na dystrybucję nadesłanych filmów lub ich fragmentów przez program CENTRAL EUROPE;
• pliki wideo powinny być udostępniane w popularnych formatach.

Jak głosować:
kliknij na przycisk „LIKE” podczas oglądania wideo udostępnionego projektu na:

https://www.facebook.com/CentralEuropeProgramme

W przypadku pytań dotyczących konkursu, prosimy o kontakt z Daną Kascakovą e-mail: http://video@central2013.eu
tel. +43 1 4000 76131.

Więcej informacji na stronie www.central2013.eu
 Źródło: Portal Funduszy Europejskich