Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. pomorskiego

Zrób zdjęcie ilustrujące ogłoszony przez Unię Europejską „Europejski Rok Młodzieży 2022” i prześlij do nas do 31 maja 2022. Zdjęcie może przedstawiać np.: obchody Dnia Europy w szkole; działania w ramach projektów unijnych skierowanych do młodzieży; lekcje europejskie oraz inne zajęcia o tematyce unijnej, w których bierze udział młodzież; wizję młodzieży zjednoczonej Europy oraz inne wydarzenia, postaci, symbole promujące ERM 2022. Kreatywność mile widziana!

Przeczytaj dokładnie Regulamin konkursu, wypełnij i podpisz formularz zgłoszeniowy, zdobądź zgodę i podpis swojego Dyrektora szkoły, a potem prześlij skan formularza oraz zdjęcie na adres spue@pomorskieregion.eu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

  1. Nagroda pieniężna – 1500zł,
  2. Nagroda pieniężna – 1000 zł,
  3. Nagroda pieniężna – 500zł.

Zapraszamy do udziału!