Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zdjęcie konkursowe może przedstawiać rolników korzystających z nowoczesnych maszyn, zwierzęta w nowych lub zmodernizowanych chlewniach, oborach, kurnikach, odnowione wsie, miejsca dziedzictwa kulturowego, zmodernizowaną infrastrukturę wiejską, a także rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, klimatu, różnorodności biologicznej czy aktywizacji życia kulturalnego i społecznego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie jednego zdjęcia spełniającego wymagania regulaminu konkursu wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

Konkurs odbywa się równolegle w dwóch kategoriach wiekowych – dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat oraz dla dorosłych. Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego.

Autorzy najciekawszych fotografii w każdej z dwóch grup wiekowych otrzymają nagrody pieniężne:

– za I miejsce 3000 zł,
– za II miejsce 2500 zł,
– za III miejsce 1500 zł
– 4 wyróżnienia (każde w wysokości 500 zł)

Pamiętaj!

Ważne, aby nadesłana do konkursu fotografia była zapisana w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Zdjęcie nie może zawierać żadnych elementów ograniczających pole fotografii, w szczególności: logo, data, podpis itp. Ponadto, uczestnik konkursu musi posiadać zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii. Co ważne, do udziału w konkursie nie będą dopuszczone fotomontaże i kolaże.
 

Wyniki konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 roku. Wręczenie nagród odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursu. Forma przekazania ngród pieniężnych zostanie ustalona z nagrodzonymi uczestnikami. 

Więcej szczegółów dotyczących zasad nadsyłania fotografii znajdą Państwo na stronie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.