Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze M-ERA.NET.

W konkursie będą finansowane badania w następujących obszarach:

• Integrated Computational Materials Engineering,

• New Surfaces and Coatings,

• Composite Technology,

• Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies,

• Materials for Health,

• Functional Materials Focusing on Sensors.

Termin składania wniosków upływa 16 września 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.