Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Przypominamy o trwającym naborze wniosków do drugiej edycji konkursu na Europejską Stolicę Innowacji – iCapital. Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać miasta z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z Programem Ramowym UE Horyzont 2020, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys.

Najbardziej innowacyjne miasta otrzymają: 950 000 EUR za zajęcie pierwszego miejsca, 100 000 EUR za miejsce drugie oraz 50 000 EUR za trzecią lokatę.

 

Aplikację można przesyłać do 18 listopada 2015 roku do godziny 17:00.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.