Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Na Participant Portal opublikowano szczegóły dotyczące konkursu na granty dla doświadczonych  naukowców (ERC Advanced Grants, identyfikator konkursu to ERC-2014-AdG) ogłoszonego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) 17 czerwca br.

Granty te są adresowane do doświadczonych naukowców, o uznanym dorobku naukowym, wywodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Maksymalne finansowanie grantu to 2,5 mln euro na 5 lat.

Szczegółowe informacje dostępne sa tutaj.