Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest Operatorem Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.  

Głównym celem Programu Polsko – Norweska Współpraca Badawcza jest wzmacnianie i rozwój wiedzy opartej na badaniach poprzez współpracę między Polską i Norwegią. Współpraca ma być oparta na partnerstwie pomiędzy norweskimi i polskimi organizacjami badawczymi, z wiodącą rolą polskich instytucji. Mechanizmy wdrażane w celu intensyfikacji tej współpracy obejmują komponent mobilnościowy, pozwalający polskim i norweskim partnerom projektów korzystać z doświadczeń badawczych partnera.

Wnioski w partnerstwie polsko-norweskim można składać poprzez system on-line do 15 listopada 2013. O dofinansowanie (nawet do 100 proc.) mogą ubiegać się projekty w następujących obszarach:

Do pozyskania jest 10 541 176 EUR z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Szczegółowe informacje na stronie Operatora programu – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju