Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 22-23 kwietnia odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja dotycząca Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB). Dyskutowano o tym jak inicjatywa może zrealizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz jak zachęcić Europejczyków, aby wspólnie tworzyli zrównoważoną i inkluzywną przyszłość. Poruszano również tematy takie jak połączenie sztuki i technologii, zrównoważona renowacja oraz projektowanie w budownictwie, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego. W dyskusji wzięli udział międzynarodowi eksperci m.in. japoński architekt Shigeru Ban czy Mike Bloomberg, były burmistrz Nowego Jorku. Nagrania z wydarzenia mogą Państwo obejrzeć tutaj.

Aby zachęcić do angażowania się w inicjatywę NEB podczas konferencji ogłoszono konkurs o nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu mający na celu wyróżnienie wybitnych współczesnych przykładów budynków/przestrzeni, które łączą zrównoważony charakter, jakość funkcjonalną i inkluzywność.

Nagrody będą przyznawane w 10 różnych kategoriach w obszarach innowacyjnej architektury i budownictwa, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz kultury i edukacji („Techniques, materials and processes for construction and design”, „Building in a spirit of circularity”, „Solutions for the co-evolution of built environment and nature”, „Regenerated urban and rural spaces”, „Products and life style”, „Preserved and transformed cultural heritage”, „Reinvented places to meet and share”, „Mobilisation of culture, arts and communities”, „Modular, adaptable and mobile living solutions”, „Interdisciplinary education models”).

W każdej z dziesięciu kategorii nagrody są podzielone na:

Aplikacje mogą składać organizacje lub osoby uprawnione do reprezentowania projektu. Termin składania aplikacji upływa 31 maja 2021 r. Zwycięzcy zostaną wybrani w 3 etapach: 1) Komisja Ewaluacyjna oceni czy aplikacja spełnia wymagane warunki, 2) projekty zostaną opublikowane na stronie Komisji, gdzie każdy obywatel UE będzie mógł oddać swój głos, 3) oficjalni partnerzy NEB wybiorą zwycięzców spośród finalistów.