Ogłaszamy konkurs plastyczny pt. "20-lecie Polski w Unii Europejskiej". Stwórzcie i prześlijcie do nas plakat!

Celem konkursu jest promowanie Unii Europejskiej wśród mieszkańców województwa pomorskiego poprzez prace plastyczne pokazujące jak młodzi ludzie postrzegają 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, jak rozumieją 20 lat obecności Polski w zjednoczonej Europie.

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu plakatu prezentującego własną wizję 20-ej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Technika wykonania pracy jest dowolna – zależy od waszej inwencji, kreatywności i zdolności. Może to być np. namalowany ręcznie obraz lub plakat w technice grafiki komputerowej.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne: (I miejsce 1500 zł, II miejsce 1000 zł, III miejsce 750 zł).

Do konkursu zapraszamy uczniów/uczennice 7 i 8 klas szkół podstawowych, mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego pod opieką merytoryczną nauczyciela.

Prace prosimy przesyłać do 25 marca 2024 r. tylko w wersji elektronicznej na adres: spue@pomorskieregion.eu wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu!