Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji  ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Swoje zgłoszenia można złożyć tylko do 29 stycznia.  W konkursie nagradzamy najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:

Główną nagrodą w Konkursie są konkretne działania promocyjne nagrodzonego projektu, a także statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali organizowanej  w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy (o długości max. 5 minut), publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
ul. Zjazd 2/4
60-653 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 stycznia 2013 r.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Polska_pieknieje.aspx

Źródło: Portal Funduszy Europejskich