Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Marszałek Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek, do udziału w konkursie „Pomorski Obraz Kapitału Ludzkiego”.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej formy teatralnej (tj. teatr dramatyczny, pantomima, kabaret czy scenka rodzajowa) lub filmowej (tj. wideoklip, spot, krótkometrażowy film fabularny lub dokumentalny), ukazujących efekty wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie pomorskim.

Prace uczestniczące w konkursie muszą ukazywać, jak zmieniło się życie mieszkańców województwa pomorskiego dzięki wsparciu EFS. Powinny one przedstawiać pozytywne zmiany w samych mieszkańcach województwa pomorskiego jak i ich otoczeniu, które dokonały się przy udziale środków z EFS.

Chętnych, którzy chcą powalczyć o atrakcyjne nagrody i szansę zaprezentowania swojej twórczości na Jarmarku Dominikańskim, prosimy o nadsyłanie swoich prac nagranych na płyty DVD/CD z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do 19 lipca 2013 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

ul. Augustyńskiego 2,

80-819 Gdańsk,

z dopiskiem: Konkurs na krótkie formy teatralne i filmowe
pn.: „Pomorski Obraz Kapitału Ludzkiego”