Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Komisja Europejska ogłosiła konkurs pod nazwą Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości, którego celem jest promocja i wyróżnienie na forum europejskim szczególnie cennych inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na poziomie regionalnym. Konkurs ENPP adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych, do miast, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konkurs składa się z dwóch etapów: krajowego i europejskiego. Na poziomie krajowym głównym koordynatorem konkursu jest Ministerstwo Gospodarki oraz 16 Regionalnych Punktów Kontaktowych. W przypadku naszego województwa jest to Departament Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Urząd Marszałkowski do dnia 18 maja 2012 r. Następnie Jury wybierze dwa najlepsze projekty, które zostaną nominowane przez Ministerstwo Gospodarki do etapu europejskiego.

Aby wziąć udział w konkursie należy przedstawić projekt przedsięwzięcia, które ułatwiło rozwój biznesu oraz stymulowało gospodarkę regionu w ostatnich 2 latach. W załączniku przekazujemy w Państwa ręce podręcznik, który ułatwi aplikowanie do konkursu ENPP.

             Opowiedzi na wszelkie pytania uzyskają Państwo kontaktując się z p. Ewą Jagodzińską, tel. 58 326-87-07, email: e.jagodzinska@pomorskie.eu, bądź z p. Zbigniewem Czajką, tel. 58 326-87-06, email: z.czajka@pomorskie.eu

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich projektów, którymi Polska mogłaby się pochwalić na arenie międzynarodowej. Jest to bardzo cenna inicjatywa, w której Województwo Pomorskie odnosiło już sukcesy w poprzednich latach.

Liczymy na Państwa zgłoszenia!