Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Celem Nagrody Regio Stars jest wskazanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów. Nagroda Regio Stars jest częścią inicjatywy Komisji Europejskiej ( Regiony na rzecz Ekonomicznego Rozwoju), która ma podkreślić dobre praktyki w zakresie rozwoju miast i regionów.

Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: 

1.Inteligentny wzrost: Innowacje MŚP 
2.Zrównoważony wzrost: zielony wzrost i miejsca pracy dzięki bio-gospodarce 
3.Włączający wzrost: Tworzenie miejsc pracy dla młodych pokoleń 
4.Citystar: projekty inwestycyjne zrównoważonego transportu miejskiego 
5.Projekty dużych inwestycji: efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Wybrani finaliści będą m.in. mogli zaprezentować swoje projekty w czasie Open Days 2013, ostateczna ceremonia rozdania nagród odbędzie się na początku 2014 r.

Więcej szczegółowych informacji na stronie Komisji Europejskiej

UWAGA 

Zgodnie z treścią regulaminu konkursu, zgłoszenia projektów powinny być dokonywane przez Instytucje Zarządzające. W związku z tym, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego prosi o przesyłanie zgłoszeń (w języku angielskim) do 1 marca 2013 roku na adres m.twardokus@pomorskie.eu lub m.grzywacz@pomorskie.eu. Ze względu na ograniczenie ilości projektów z jednego regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do selekcji projektów. 

Dodatkowe informacje: Marcin Twardokus m.twardokus@pomorskie.eu; tel. 58 326 81 48