Ogłaszamy konkurs na plakat dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych z województwa pomorskiego

Jak uczniowie 7 i 8 klas widzą Unię Europejską? Czy są to wspólne wartości, współpraca, pokój, wolność, możliwości, rozwój, podróże, a może pieniądze? Jaka jest dla młodych ludzi idea zjednoczonej Europy? Rok 2022 został ogłoszony  Europejskim Rokiem Młodzieży, więc chcemy poznać opinie młodych ludzi na temat Unii Europejskiej.

Drodzy uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół – zadanie jest proste! Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy stworzyć plakat w technice grafiki komputerowej i przesłać do nas na adres spue@pomorskieregion.eu do 30 listopada 2022 r. Praca powinna zostać wykonana pod opieką nauczyciela i za zgodą rodziców i dyrektora szkoły. Musicie wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy i przesłać skan (zdjęcie) razem z plakatem. Formularz muszą podpisać rodzice i dyrektor szkoły.

Dla zwycięzców mamy atrakcyjne nagrody pieniężne: 1500, 1000 i 500 zł.

Koniecznie przeczytajcie Regulamin!