Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

To już II edycja konkursu, podczas której o grant FIR w wysokości 25 000 złotych, mogą zawalczyć partnerstwa międzysektorowe, mające pomysł i chęci zmian w swoim otoczeniu. Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 100 000 złotych. 

Dzięki budowaniu współpracy międzysektorowej możliwe jest zwiększenie potencjału rozwojowego Pomorza. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia nowatorskie, służące rozwojowi lokalnych społeczności i wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu – do akcji zaangażowała się Grupa LOTOS S.A., Partner Generalny Funduszu oraz Polpharma S.A., Partner Funduszu.

Aplikować mogą partnerstwa reprezentujące co najmniej: jeden podmiot z sektora pozarządowego, jeden podmiot z sektora publicznego i jeden podmiot z sektora prywatnego. Co ważne – wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa musi być przedstawiciel z sektora pozarządowego (NGO). 

Prezentowane projekty ma cechować przede wszystkim partnerskie podejście do ich realizacji, gdzie swój potencjał w wymiarze praktycznym wniosą zarówno podmioty pozarządowe, biznes, jak i instytucje publiczne.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach: 

Aplikacje należy składać w Generatorze Wniosków on – line w terminie 11.09 – 16.10.2015 

link – zakładka Fundusz Grantowy FIR

Na stronie dostępne są także pozostałe dokumenty formalne.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową oraz Facebook