Ogłaszamy wojewódzki konkurs wiedzy o UE dla szkół podstawowych z okazji 20 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Wykonawcą Konkursu jest Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Patronat honorowy nad Konkursem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Konkurs odbędzie się w formule testu online 23 maja 2024 r. o godz. 10:00. Będzie liczyła się wiedza, ale też refleks. Przy jednakowej liczbie poprawnych odpowiedzi o kolejności miejsc zadecyduje najlepszy czas.

Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Zapraszamy szkoły do zgłaszania uczennic i uczniów do 20 maja 2024 r. poprzez dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy. Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 10 osób.

Nagrodą dla trzech najlepszych uczennic i uczniów będzie wyjazd studyjny do Brukseli! W nagrodę, do Brukseli wyjedzie także nauczyciel – opiekun zwycięskiego uczennicy lub ucznia.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu!