Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Jesteśmy świadkami emocjonalnej dyskusji na temat zapowiadanego przez Rząd RP weta wobec rozporządzenia dotyczącego Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej oraz ustanowienia Funduszu Odbudowy.  Jednocześnie obserwujemy pojawiające się z coraz większą siłą niedopowiedzenia, czy wręcz jawne przekłamania odnoszące się nie tylko do samego budżetu, ale również zasad funkcjonowania Unii Europejskiej i relacji między jej członkami.

Jako Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, które jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie, musimy wyrazić swój głęboki żal wobec klimatu dyskusji na temat budżetu, a także samej Unii Europejskiej w ciągu ostatniego czasu. Narastanie negatywnych emocji oraz podważanie zaufania do instytucji Unii Europejskiej to początek odwrotu od idei integracji europejskiej, którą popiera zdecydowana większość Polaków. Co więcej, może rozpoczynać proces stopniowego wyprowadzania Polski z Unii.

Tymczasem, Polacy czują się Europejczykami i aż 80% z nas chce pozostać jej obywatelami. Polacy wiedzą, że przynależność do struktur unijnych przełożyła się na bezprecedensowy skok rozwojowy naszego kraju, który bez unijnej polityki spójności byłby ograniczony o około 2% rocznie na przestrzeni ostatnich lat. Polacy zdają sobie sprawę z wielorakich korzyści dostępu do wspólnego rynku, swobody przemieszczania się, w tym podejmowania nauki i pracy za granicą, na równych zasadach z innymi obywatelami Unii Europejskiej. Polacy obserwują rozwój swoich lokalnych społeczności, które korzystają z tysięcy kilometrów wodociągów, kanalizacji i dróg, wyremontowanych i unowocześnionych szpitali, szkół, boisk, ośrodków kultury, itd.  

Postawienie weta w stosunku do rozporządzenia o budżecie oznacza „zamrożenie” planowanych
i realizowanych już inwestycji, zmieniających życie i otoczenie każdego z nas, niezależnie od przekonań, wieku, wykształcenia, czy miejsca zamieszkania.  Budzi to duży niepokój, szczególnie w obliczu pandemii, z którą przyszło nam się mierzyć. To dzięki już podjętym działaniom w ramach UE, Polska otrzymała ogromną pomoc na walkę z pandemią ( w tym ponad 1000 respiratorów, co stanowi ponad 30 % wszystkich dostęnych respiratorów dla pacjentów z COVID19 w Polsce) i jej konsekwencjami. Nowy unijny budżet, to kolejne znaczące środki dla Polski, choćby z samego Funduszu Odbudowy, przewidziano nawet 23 mld euro dotacji oraz 34,2 mld euro pożyczek na realizację projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych do Krajowego Planu Odbudowy. Warto również podkreślić, że w nowej perspektywie budżetowej Polska będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności.

Walka z pandemią to czas, który w szczególności wymaga od obywateli UE solidarności, ale i skuteczności w podejmowanych działaniach, a porozumienie w sprawie budżetu, o które postulujemy, to udowodnienie konstruktywnego zaangażowania naszego kraju w rozwiązywanie problemów wszystkich Europejczyków, o co z pełnym przekonaniem apelujemy. 

 

Podpisani:

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska

Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni

Marta Makuch, Wiceprezydent Miasta Słupsk

Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Miasta Sopot

Hanna Pruchniewska, Burmistrz Miasta Puck

Janusz Wróbel, Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański

Witold Namyślak, Burmistrz Miasta Lęborka

Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, p.o. Burmistrza Miasta Ustka

Dr inż. Arseniusz FInster, Burmistrz Miasta Chojnice

Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumia

Piotr Wittbrodt, Wiceburmistrz Miasta Rumia

Aleksander Gappa, Starosta Powiatu Człuchowskiego

Marek Szczepański, Starosta, Powiat Chojnicki

Kazimierz Chyła, Starosta Powiatu Starogardzkiego

Patryk Gabriel, Wicestarosta, Powiat Starogardzki

Jerzy Godzik, Starosta, Powiat Kwidzyński

Wiesław Wosiak, Wicestarosta, Powiat Kwidzyński

Jarosław Wejer, Wójt Gminy Luzino

Zbigniew Walczak, Wójt Gminy Gniewino

Małgorzta Wnuk Lipińska, Zastępca Wójta Gminy Tuchomie

Europejskie Centrum Solidarności

Agencja Rozwoju Pomorza SA