Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 Dnia 22 kwietnia o godz. 14. 30 w Komitecie Regionów w budynku (Rue Belliard 99-101, B-1040 Bruksela) odbędą się konsultacje na temat opinii w sprawie dokumentu „Przedsiębiorczość 2020 plan działania. Pobudzenie ducha przedsiębiorczości w Europie”.

Sprawozdawca opinii Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska oraz członek Komitetu Regionów spotka się z przedstawicielami władz lokalnych oraz innych zainteresowanych stron w celu skonsultowania i wymiany poglądów na temat danej przygotowywanej opinii.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym zespołem:

·  Sekretariat Komisji ECOS: Pan Wojciech Dyba, Tel: +32 2 282 2565

e-mail: Wojciech.dyba @ cor.europa.eu

· Dla zainteresowanych stron: Peter Verlinden, Tel: +32 2 282 2170

e-mail: peter.verlinden @ cor.europa.eu