Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji dotyczący utworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji, czyli nowo powoływanej instytucji, której zadaniem będzie wspieranie najbardziej obiecujących europejskich innowatorów. Poinformował o tym Carlos Moedas, komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji Komisji Europejskiej, podczas konferencji The 2016 Science|Business Annual Conference w Brukseli.

Zaproszenie do zgłaszania opinii i pomysłów jest kierowane do szerokiego grona odbiorców, w szczególności instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, środowisk akademickich, władz krajowych i regionalnych.

Propozycje można przesyłać do 29 kwietnia 2016 roku, zaś wyniki konsultacji poznamy już w czerwcu.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm.

Formularz elektronicznej ankiety znajdziecie Państwo na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIC_Ideas.