Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Konsultacje społeczne nad V Raportem Kohezyjnym cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, przyciągając setki zainteresowanych pragnących wyrazić swój pogląd na przyszłość spójnej polityki UE. Miały one na celu zebranie opinii dotyczących zagadnień związanych z adaptacją polityki spójności do nowych wyzwań ekonomicznych oraz społecznych. Udział w nich wzięli przedstawiciele Państw Członkowskich, partnerzy ekonomiczni, przedstawiciele władz lokalnych, prywatne firmy oraz osoby fizyczne.

Wyniki opublikowano dnia 13 maja 2011 r. Zawierają one przedstawione przez zainteresowanych poglądy na temat możliwości polepszania i poprawiania skuteczności polityki spójności, wzmacniania polityki europejskiej jak i przyspieszania jej rozwoju.