Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji dotyczący programu Horyzont 2020 „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” na lata 2018-2020. Konsultacje zostaną wykorzystane podczas tworzenia Programu Prac na lata 2018-2020.

Główne cele „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” to:

zbudowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem;

pozyskanie nowych talentów dla nauki;

połączenie osiągnięć naukowych z świadomością i odpowiedzialnością społeczną.

 

Zaproszenie do zgłaszania opinii i pomysłów jest kierowane do szerokiego grona odbiorców, a w szczególności do instytucji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców, instytucji badawczych, decydentów politycznych, innowatorów, środowisk akademickich, władz krajowych i regionalnych oraz innych.

Termin przesyłania aplikacji trwa do 4 lipca 2016 roku, zaś wyniki konsultacji poznamy już we wrześniu br.
 

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_en.htm

Formularz elektronicznej ankiety dla obywateli oraz władz publicznych znajdziecie Państwo na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SWAFS_2018-2020