Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Trwają prace nad przygotowaniem nowego Programu Operacyjnego Europa Środkowa 2014-2020. Opracowano już dwie części dokumentu:

1. Analiza regionalna obszaru programu – sytuacja wyjściowa;

2. Cele i strategia programu.

Materiał poddawany jest obecnie konsultacjom krajowym oraz transnarodowym. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zachęca wszystkich zainteresowanych do wypełnienia ankiety internetowej na temat programu oraz do udziału w seminarium w Szczecinie 23 maja 2013 r.

Dostępne materiały i ankieta internetowa

W latach 2014-2020 kontynuowane będą programy transgraniczne, transnarodowe i współpracy międzyregionalnej. Utrzymany zostanie maksymalny pułap dofinansowania do 85 proc. W przypadku Programu dla Europy Środkowej struktury koordynujące pozostaną w Wiedniu.

Trwają prace nad nową wersją programu. Wspólny Sekretariat Techniczny prowadzi międzynarodowe konsultacje programu i w związku z tym udostępnił materiał będący podstawą dyskusji oraz prac w ramach warsztatów tematycznych: Definicja Programu Europa Środkowa 2014-2020.

Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej zachęca wszystkich zainteresowanych do wypełnienia ankiety internetowej na temat programu. Ankieta dostępna jest w języku angielskim, a jej wypełnienie  zajmuje ok. 10-15 minut. Przekazane opinie dotyczące tematów wsparcia dalszej współpracy transnarodowej w obszarze Europy Środkowej pomogą dostosować program operacyjny do potrzeb potencjalnych beneficjentów.

Źródło